Notícies | Pellisé Abogados
 +34 93 439 32 07  pellise@pellise.es

Patents: la importància de regular a temps i amb cura les relacions contractuals.

noticia-6

Dues recents resolucions: (i) sentència de la Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1, de 21 de febrer de 2014, i (ii) sentència de la Cour d’Appel de Paris, Pöle 5, Chambre 1, de 26 de febrer de 2014; ens recorden la necessitat  de regular a temps, i amb cura, les relacions contractuals subjacents a qualsevol títol de propietat industrial, i particularment a les patents. Abunda en aquesta necessitat, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala social, Secció 1ª, de 7 de gener de 2014.